Ευφυή Συστήματα

 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. στα «Ευφυή Συστήματα» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, σύμφωνα με την ακόλουθη ροή:
Οι φοιτητές ή φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για να εγγραφούν σε κάποιο μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις απαιτήσεις του μαθήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει ο διδάσκων, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις εγγραφές τους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα ανά ειδίκευση και ανά εξάμηνο.

Α' Εξάμηνο

 

Μαθήματα Κορμού

ECTS

 1. ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7,5

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7,5

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

7,5

 1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗ KAI ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

7,5

ECTS Α' Εξαμήνου:

30

B' Εξάμηνο

 

Μαθήματα Κορμού

ECTS

 1. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ & DEEP LEARNING

7,5

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)

 

 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

7,5

 1. ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ/ΣΤΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

7,5

 1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΕΡΓΗΤΕΣ

7,5

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΜΗΝΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΟΜΕΝΩΝ

7,5

 1. ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

7,5

 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

7,5

 1. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IoT)

7,5

 1. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

7,5

ECTS Β' Εξαμήνου:

30

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Μαθήματα Επιλογής (επιλογή τριών μαθημάτων)

 

2. ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

7,5

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

7,5

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7,5

5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7,5

7. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (IoT)

7,5

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΊΑ (Surveillance)

7,5

9. ΕΥΦΥΕΙΣ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7,5

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

7,5

ECTS Β' Εξαμήνου:

30

MASTER THESIS

30

Σύνολο ECTS

90


 

Για την Ύλη των Προσφερόμενων Μαθημάτων πατήστε εδώ


 


Ημερολόγιο

29/11/2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5