Γραμματεία

 

Στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων λειτουργεί Γραμματεία Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία επιλαμβάνεται των διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξιολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ενημέρωση για διάφορες υποτροφίες, τα δάνεια και για άλλα προγράμματα σπουδών κλπ).

Τα καθήκοντά της είναι να διεκπεραιώνει τρέχοντα θέματα, που αφορούν στο διδακτικό προσωπικό, στους σπουδαστές, στο πρόγραμμα, στις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες και τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και να φροντίζει για τις δημόσιες σχέσεις των Προγραμμάτων.

Στη Γραμματεία αυτή προσλαμβάνονται υπάλληλοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου), εφόσον υπάρχουν ίδιοι πόροι του προγράμματος απ' όπου θα καταβάλλεται η αμοιβή τους, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές κλπ.

Επίσης, στη Γραμματεία θα μπορεί να αποσπώνται υπάλληλοι των οικείων Τμημάτων, κατά προτίμηση του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών ή άλλων Τμημάτων ή Δημοσίων Υπηρεσιών, που επιθυμούν τη μετάταξη τους στο Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Γραμματεία Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

166 73 Βάρη Αττικής

Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Γραμματείας Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

info + σύμβολο παπάκι + sse-tuc.edu.gr.


Ημερολόγιο

29/11/2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5